Informace o projektu
Studentská konference Katedry české literatury PdF MU

Kód projektu
MUNI/41/K 03/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Účastníky konference budou převážně studenti magisterského studia Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a Učitelství českého jazyka pro střední školy na Pedagogické fakultě MU, počítá se i s účastí doktorských studentů.

Výsledky

Konference se zúčastnili studenti bakalářského studia Pedagogického asistentství českého jazyka a literatury pro ZŠ a magisterského studia Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ na PdF MU, absolventi obou typů studia, studenti doktorského studia na PdF MU a FF MU, učitelé Katedry české literatury PdF MU. Výstupem projektu bude sborník Škola a výzkum I.(editoři Kroča, Chocholatý); vybráno k publikováni bylo 11 příspěvků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info