Informace o projektu

Rozšíření knihovny Proso-apps pro systémy adaptivního procvičování

Kód projektu
MUNI/33/07/2016
Období řešení
4/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Proso-apps je knihovna zajišťující funkcionalitu systémů pro adaptivní procvičování, na které běží
například aplikace slepemapy.cz a anatom.cz. Cílem projektu je vytvoření systému pro průběžné
vyhodnocování chování uživatelů a adaptivních modelů, aby mohli autoři systému reagovat na
případné anomálie v ostrém provozu. Knihovna zajišťující mimo jiné AB testování bude rozšířena
a společně s módem pro učitele napojena na systém zajištující vyhodnocování a monitoring.