Informace o projektu

Učící knihovník - vzdělávací cyklus pedagogického minima pro knihovníky

Kód projektu
VISK 16650/216 OULK - OLK
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Navrhovaný projekt zaměřený na knihovnickou pedagogiku reflektuje aktuální a déle trvající edukační potřeby čerstvých absolventů oboru ISK i knihovníků již ukotvených v oborové praxi. V rámci programu Ministerstva kultury ČR VISK 1 se jedná tematicky o pilotní projekt, jehož smyslem je to, aby "učící knihovník"- lektor informačního vzdělávání získal takový soubor kompetencí, díky nimž zvládne nároky na přípravu, realizaci, evaluaci a kolegiální sdílení různých forem (seminář, workshop, přednáška, kurz, webinář, beseda, e-learning) vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v tématech předčtenářská gramotnost, čtenářství, čtenářská gramotnost, mediální gramotnost, informační gramotnost, digitální gramotnost, dokumentová gramotnost, komplexní práce s informacemi (vyhledávání, analýza, hodnocení, interpretace, publikování informací), informační bezpečnost, informační hygiena apod. Blended learning forma systematického a komplexního vzdělávání (6 prezenčních setkání, 46 hodin přímé výuky, 90 hodin distanční výuky) má za cíl proškolit pilotním cyklem edukačních aktivit vybranou skupinu 20 knihovníků-metodiků nebo "příkladných" lektorů informačního vzdělávání ze všech krajů ČR tak, aby byli reprezentanty lektorství informačního vzdělávání na regionální úrovni, navázali spolupráci v konzultační činnosti s pracovištěm KISK FF MU a dále působili např. jako mentoři svých kolegů knihovníků v rámci regionálních funkcí knihoven.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info