Informace o projektu
Využití bakteriofágů v léčbě nozokomiálních infekcí spojených s multirezistencí či tvorbou biofilmu

Kód projektu
16-29916A
Období řešení
4/2016 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Rostoucí výskyt rezistencí u původců nozokomiálních infekcí je jedním z hlavních problémů současné medicíny. Úspěšnou léčbu dále komplikuje schopnost těchto bakterií růst ve formě biofilmu. Mezi perspektivní alternativy léčby takových infekcí patří využití bakteriofágů. V rámci projektu budou izolovány nové fágy či jejich subtypy účinné vůči nozokomiálním kmenům stafylokoků a pseudomonád. Fágy budou podrobně charakterizovány z hlediska jejich biologických a genetických vlastností, včetně kompletní sekvence genomu. Účinky těchto fágů či jejich synergické kombinace s antimikrobiálními látkami budou ověřovány na nozokomiálních izolátech, zejm. na multirezistentních kmenech. Na základě analýzy schopnosti testovaných fágů infikovat bakterie perzistující uvnitř makrofágů a bakterie rostoucí ve formě biofilmu bude navržena optimální terapeutická strategie pro léčbu chronických infekcí spojených s intracelulárním přežíváním bakterií či s tvorbou biofilmu.

Publikace

Počet publikací: 49


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info