Informace o projektu

Zavedení nového předmětu "Kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase" do výuky molekulární biologie na PřF MU

Kód projektu
FRVS/321/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem předkládaného projektu je vytvoření specializovaného kurzu zaměřeného na aktuální metody kvantitativní analýzy sekvencí DNA pomocí PCR v reálném čase (qRT-PCR) a jeho zavedení do pravidelné výuky. Nově vytvořený kurz by měl zahrnovat teoretickou i praktickou část, vedoucí k získání zkušeností s touto technologií. Metody založené na polymerázové řetězové reakci (PCR) jsou základními exprimentálními i analytickými technologiemi v základním a aplikovaném výzkumu i běžné biotechnologické a bioanalytické praxi. Kvantitativní PCR v reálném čase ("real-time PCR", qRT-PCR) je variantou klasické PCR, umožňující detekci specifických sekvencí bez nutnosti jejich následné vizualizace gelovou nebo kapilární elektroforézou. Odlišný princip detekce PCR produktu pomocí fluorescečně značených sond nebo interkalačních barviv výrazně zvyšuje specifitu a spektrum aplikací. Rozšíření "real-time PCR" instrumentace do klinické praxe i dalších oborů přináší potřebu vyškolených odborníků, kteří jsou schopni nejen technického provedení analýz, ale zejména i jejich návrhu, validace a vyhodnocení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info