Informace o projektu
Konceptualizace bezpečnosti a její aplikace na areál západního Balkánu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/08/P268
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
bezpečnost;lidská bezpečnost;bezpečnost státu;Balkán;referenční objekt

Projekt Konceptualizace bezpečnosti a její aplikace na areál západního Balkánu se zaměřuje na problematiku
konceptualizace bezpečnosti v postbipolárním světě a její aplikovatelnosti na případu areálu západního
Balkánu. Zabývá se konceptualizací bezpečnosti na úrovni státu a rolí globálních sil při formulování
bezpečnostních politik států daného regionu. Projekt se zaměří nejen na vojenskou, politickou, societální,
ekonomickou a environmentální bezpečnost na úrovni státu, ale zejména na bezpečnost na úrovni lidského
jedince.
Hlavní výstup bude mít podobu knižní publikace, jež bude obsahovat současné trendy v konceptualizaci
bezpečnosti a dále se bude věnovat bezpečnostním politikám jednotlivých států v areálu západního Balkánu.
Studie se zaměří na hlavní aktéry bezpečnosti (sekuritizační a funkční), referenční objekty přičemž postihne
sekuritizaci na různých úrovních analýzy. Analýza by měla postihnout i sekuritizační aktéry zabývající se
lidskou bezpečností. Dílčím výstupem bude realizace několika kratších textů v odborném tisku. Do projektu je
zahrnuta i realizace jednoho kurzu na bakalářském stupni a jednoho kurzu na magisterském stupni oboru
politologie FSS MU (jeden zaměřující se na trendy v konceptualizaci bezpečnosti a druhý postihující vliv
činnosti mezinárodního společenství na bezpečnostní prostředí na území západního Balkánu).

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info