Informace o projektu
Analýza komunikačních schopností nadaných žáků na ZŠ

Kód projektu
MUNI/41/026/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
nadané děti, vzdělávání nadaných dětí, běžná populace, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, komunikace, komunikativní kompetence

V rámci projektu budou pomocí dotazníkového šetření, pozorování a osobního rozhovoru s učiteli, analyzována specifika komunikace nadaných dětí, zvláště pak narušené komunikační schopnosti těchto žáků. Pozornost bude rovněž soustředěna na možnosti rozvoje komunikativních kompetencí, které jsou nadaným žákům nabízeny učitelem v souvislosti s náplní požadavků Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info