Informace o projektu

Extending and reinforcing good practice in teacher development (ERGP)

Kód projektu
2016-1-SK01-KA203-022551
Období řešení
9/2016 - 8/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Ekonomická univerzita v Bratislave
Tartu Ülikool
Central European University
Lunds Universitet
Staff and Educational Development Association

Cílem projektu je posílení kvality terciárního vzdělávání v Evropě prostřednictvím posílení a upevnění osvědčených postupů rozvoje tohoto typu vzdělávání. Projekt tak reaguje tak na nedostatečnou nabídku kurzů profesního rozvoje doktorských studentů (jakožto začínajících učitelů v oblasti terciárního vzdělávání) v prostředí zejména středoevropských univerzit. V rámci projektu bude navržen učební plán (kurikulum) kurzu rozvoje učitelských dovedností doktorských studentů. Tento kurz bude pilotně otestován a následně optimalizován pro budoucí převzetí ostatními univerzitami (nejen) v regionu. Optimalizace proběhne na základě evaluace dosažených výsledků kurzu. Hlavní součástí této evaluace bude identifikace faktorů, které podporují či naopak limitují přenos znalostí nabytých v kurzu do pedagogické praxe účastníků. Zároveň budou v rámci projektu vyškoleni noví odborníci v oblasti rozvoje terciárního vzdělávání.
Výsledky projektu budou publikovány formou studií, knižní publikace a prezentovány na odborných konferencích zaměřených na problematiku terciárního vzdělávání.
Projekt je realizován ve spolupráci Ekonomické univerzity v Bratislavě (žadatel) a partnerů Masarykovy univerzity, Central European University (Budapešť, Maďarsko), Lund University (Švédsko), University of Tartu (Estonsko) a Staff and Educational Development Association (Londýn, Velká Británie).

Výsledky

Publikace

Počet publikací: 5