Informace o projektu

Realizace výzkumného šetření v rámci disertační práce doktorandky Pavly Benešové

Kód projektu
MUNI/41/029/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
pedagogický výzkum, emoce, kreativní psaní, statistické zpracování dat, online projekt, didaktika cizího jazyka, psycholingvistika, humanistická pedagogika

Předložený projekt je koncipován jako stěžejní součást přípravy disertační práce doktorandky Pavly Benešové a spočívá v provedení disertačního výzkumného šetření. První částí je sběr dat, který byl již proveden počátkem roku 2008 prostřednictvím online projektu umístěného na webových stránkách katedry německého jazyka a literatury PdF MU (www.ped.muni.cz/wger). Druhou část představuje statistické zpracování a vyhodnocení dat.