Informace o projektu

Škola a výzkum II. Studentská konference Katedry české literatury PdF MU

Kód projektu
MUNI/41/065/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
konference, výzkum, škola, česká literatura, literatura pro děti a mládež, didaktika literární výchovy

Uspořádání konference. Příspěvky na konferenci budou prezentovat výsledky bádání v oblasti české literatury 20. století, literatury pro děti a mládež a didaktiky literární výchovy.