Informace o projektu

Fyzika Slunce, hvězd a hvězdných soustav

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD205/08/H005
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
x
Spolupracující organizace
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Soudobá astrofyzika si udržuje své postavení jedné z nejdynamičtějších věd díky stálému rozvoji pozorovacích technik i rozvojem teoretického základu, který se opírá i o výsledky příbuzných věd, zejména fyziky. Nároky na mladé adepty, kteří musejí zvládatjak pozorovací techniku, tak i teoretickou astrofyziku, jsou vysoké, a dostát jim lze jen spojením úsilí pracovišť, která se zabývají jak základním výzkumem, tak i výchovou studentů. Předkládaný projekt chce k výchově doktorandů přispět jejich zapojením do výzkumu zářivých procesů, magnetohydrodynamiky astrofyzikálního plazmatu, s nímž se setkáváme ve Slunci, hvězdách a jejich soustavách i v jejich okolí. Chování a vlastnosti plazmatu pak ve svých důsledcích určují povahu vnitřní stavby a vývoje hvězd ajejich soustav. Součástí projektu jsou i cílená astrofyzikální pozorování, která přinesou informace, pomoci nichž lze získané poznatky testovat. Ovšem i samo pozorování Slunce, hvězd a hvězdných soustav vznese řadu inspirujících otázek obohacujících

Publikace

Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info