Informace o projektu

Vybrané problémy z astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky

Kód projektu
MUNI/A/1291/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Plánujeme se zabývat vybranými problémy z oblasti astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky.

V rámci našeho projektu se budeme zabývat studiem amplitud rozptylu v různých teoriích.

V rámci projektu proběhne pozorování a analýza dat HII oblastí mezihvězdných bublin.

Multispektrální studium fotometrických světelných křivek vybraných magnetických CP hvězd.

Dále budeme rozvíjet model kapajícího kohoutku na případ akrečních disků.