Informace o projektu

Vybrané problémy z astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky

Kód projektu
MUNI/A/1291/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Plánujeme se zabývat vybranými problémy z oblasti astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky.

V rámci našeho projektu se budeme zabývat studiem amplitud rozptylu v různých teoriích.

V rámci projektu proběhne pozorování a analýza dat HII oblastí mezihvězdných bublin.

Multispektrální studium fotometrických světelných křivek vybraných magnetických CP hvězd.

Dále budeme rozvíjet model kapajícího kohoutku na případ akrečních disků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info