Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů v roce 2017

Kód projektu
MUNI/A/0988/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavní cíle projektu v r. 2017 budou soustředěny do dvou základních oblastí (vzdělávací a výzkumné), které budou úzce provázány.
1) V oblasti vzdělávací bude naplňována představa vycházející ze základního předpokladu, že kvalitní vzdělání studentů jakéhokoli oboru experimentální biologie se neobejde bez možnosti praktické práce v laboratořích a seznámení s progresivními metodami biologického výzkumu. Zde si studenti osvojí (či prohloubí) základní návyky jako je získávání, vyhodnocování a interpretace výsledků a jejich prezentace (vystoupení na vědeckých konferencích, příprava publikací apod.).
2) V oblasti výzkumné budou studenti školeni v rámci dvou směrů 1) buněčné a molekulární fyziologie 2) srovnávací imunologie (podrobněji viz Odborná charakteristika projektu). To napomůže k dosažení vyšší kvality i) vědeckých výstupů uplatnitelných v rámci prevence, diagnostiky a nových terapeutických přístupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění, ii) připravovaných diplomových a dizertačních prací. Jako celek projekt tedy směřuje k dalšímu zkvalitnění přípravy absolventů, což je významné pro jejich uplatnitelnost v rámci mezinárodní konkurence.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info