doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.


telefon: 532 23 4696, 4252
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské anesteziologie a resuscitaceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské anesteziologie a resuscitaceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
telefon 532 23 4696, 4252
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 119252
Interní informace Portál MU IS MU