Informace o projektu

Role kanonické signální dráhy Wnt v neurogenezi. (WntNeuro)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-05466S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Signální dráha Wnt hraje zásadní roli ve vývoji CNS u savců. V neurosférách, odvozených z embryonálního mozkové tkáně (eNSC) ve dvou různých vývojových fázích (8,5 a 13,5 den), budeme zkoumat vliv kanonické dráhy Wnt, jak na genovou expresi, tak na neurální/gliální diferenciaci. Neurosféry z eNSC budou krátkodobě stimulované pomocí kondicionálního media z neurosfér, které buď exprimují Wnt-7a nebo inhibitor Wnt dráhy Dkk1. Dále, inhibice Wnt dráhy v neurosférách silně zvyšuje gliogenezi. Zatímco
dlouhodobá aktivace Wnt dráhy v nich mírně podporuje neurogenezi a blokuje gliogenezi. Tyto naše výsledky naznačují, že signální dráha Wnt by mohla přispívat k regulaci tohoto procesu i v neonatálním mozku. Zaměříme se proto na in vivo diferenciační potenciál, krátko- a dlouhodobě stimulovaných neurosfér a eNSC transplantovaných do mozku ve formě jednotlivých buněk. Stávající terapie pro neurodegenerativní onemocnění se zaměřují na ochranu a vylepšení regenerativních funkcí mozku, pochopení molekulárních mechanismů zodpovědných za neurogenezi/gliogenezi by k tomu mohlo významně přispět.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info