Informace o projektu

Právo civilního letectví

Kód projektu
MUNI/FR/1070/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Záměrem tohoto projektu je vytvořit předmět, který doplní dosavadní výuku na PrF MU o specifickou oblast právní regulace civilního letectví. Předmět se bude zabývat jednotlivými prameny leteckého práva, jejich vzájemnými vztahy a působením v kontextu základních okruhů regulace civilního letectví, včetně důrazu na zpracování případových studií. V současné době žádná jiná právnická fakulta v ČR tento předmět nenabízí.