Informace o projektu
Podpora perspektivních výzkumných týmů Fakulty informatiky a vynikajících vědeckých pracovníků z jiných institucí působících na Fakultě informatiky (PVT-VVPZ)

Kód projektu
MUNI/33/IP1/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je podpora spolupráce s vynikajícími vědeckými pracovníky, kteří aktivně působí na jiných (zejména zahraničních) institucích a přitom se podílejí na řešení vědeckých úkolů Fakulty informatiky. Projekt klade důraz jak na hlavní výzkumné směry Fakulty informatiky, tak i na směry na pomezí informatiky a jiných vědních oborů. Podpora vynikajících vědeckých pracovníků působících mimo Fakultu informatiky si klade za cíl udržet stávající a případně získat nové odborníky z jiných institucí, kteří se aktivně zapojují do řešení výzkumných úkolů Fakulty informatiky. Tito pracovníci jsou zpravidla financováni na základě dohody o pracovní činnosti, případně dohody o provedení práce, rozsah prací je specifikován individuálně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info