Informace o publikaci

Continuous Flow Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles Using Water-in-Oil Microemulsion

Logo poskytovatele
Název česky Kontinuální průtoková mikroemulzní syntéza nanočástic oxidů železa v mikro emulzi voda v oleji
Autoři

SOPOUŠEK Jiří PINKAS Jiří BURŠÍK Jiří SVOBODA Milan KRÁSENSKÝ Pavel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Colloid Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.1134/S1061933X20060174
Klíčová slova colloids; iron oxide; reverse micelles; SPIO; continuous synthesis
Přiložené soubory
Popis Je popsán reaktor s kontinuálním laminárním tokem pro syntézu nanočástic v mikroemulzi. Reaktor je vhodný pro separaci nukleace, růstu a stabilizace nanočástic. Jako modelový případ byla vybrána syntéza nanočástic oxidu železa. Jako mikroemulzní systém pro mikroemulzi pro reakční vodné roztoky prekurzoru a stabilizátoru částic byl použit systém voda-dodecylsulfát-cyklohexen. Produkt byl čištěn a přenesen do vodné fáze. Výsledkem byl koloidní roztok nanočástic oxidu železa ve vodě o velikosti 50–200 nm s zeta potenciálem v rozmezí –25 až –57 mV ve vodě. Produkt byl charakterizován UV-VIS spektroskopií, práškovou XRD, dynamickým rozptylem světla, elektronovou mikroskopií a elektronovou difrakcí. Výsledky ukázaly, že kontinuální mikroemulzní metoda s reverzními micelami je vhodná pro syntézu nanočástic pro přípravu velkého množství stabilního koloidního roztoku nančástic.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info