Informace o projektu

Učebnice novořeckého jazyka pro výuku novořečtiny na Filozofické fakultě MU (Učebnice novořečtiny)

Kód projektu
MUNI/FR/1064/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je inovace a revize 17 lekcí jazykové učebnice novořeckého jazyka určené pro povinnou výuku v rámci oboru Novořecký jazyk a literatura na FF MU. Inovace bude zahrnovat jak modifikaci obsahu učebnice (rozšíření, zkvalitnění a aktualizace výukového materiálu, který bude reflektovat současný stav novořeckého jazyka), tak zmodernizování formy výuky (cílem projektu je zpřístupnit cílové skupině inovované studijní podklady v elektronické podobě formou optickou i akustickou).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info