Informace o projektu

Zavedení nového předmětu s názvem Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání

Kód projektu
MUNI/FR/1458/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se věnuje vytvoření nového předmětu s názvem Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání, který bude vyučován na Ústavu pedagogických věd FF MU. Předmět je koncipován jako metodologicky orientovaný kurz zaměřující se především na metody a techniky exploratorní analýzy a vizualizace dat v kontextu vzdělávání.