Informace o projektu

Popis nově identifikovaného mechanizmu sekrece a parakrinní signalizace Wnt ligandů v průběhů embryogeneze centrální nervové soustavy savců (Sekrece a signalizace Wnt ligandů ve vývoji CNS)

Kód projektu
MUNI/E/0965/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Signální dráhy aktivované proteiny z rodiny Wnt (tzv. Wnt ligandy) jsou nepostradatelné pro regulaci embryonálního vývoje a rovnováhy v dospělém organismu. Dosavadní poznatky ukazují, že Wnty běžně signalizují v tkáních, na krátké vzdálenosti několika buněk. Nicméně, tento obrázek nemusí být úplný a výsledek, který bychom chtěli v rámci projektu GAMU dopracovat, ukazuje, že signalizace Wnty může mít další, doposud opomíjený rozměr. Naše pozorování ukazují, že Wnty mohou fungovat též jako hormony – tj. že specifická sekreční tkáň/buněčný typ produkuje Wnt ligand do fyziologické tekutiny, kterou je přenášen v embryu/organismu tak, že působí na tkáň vzdálenou od místa produkce. Jako vhodný model pro studium tohoto fenoménu se nám podařilo identifikovat specializovanou sekreční tkáň vyvíjejícího se mozku, tzv. choroidní plexus (ChP). Podařilo se nám průkazně validovat ChP coby místo aktivní exprese a produkce Wnt ligandu sekretovaného do mozkomíšní tekutiny, která jej dále roznáší propojeným systémem bunečných komor napříč vyvíjejícím se centrálním nervovým systémem. V rámci navazující důkladné analýzy se nám podařilo odhalit komponenty molekularního mechanizmu podílejícího se na sekreci Wnt ligandu do extracelulárního prostoru. Podporu GAMU bychom rádi získali pro dokončení analýzy mechanizmu toho, jak Wnt při přenosu mozkomíšní tekutinou ovlivňuje vývoj mozku v podmínkách in vivo. Předložený návrh si klade za cíl popsat zcela nový fenomén s výrazným přesahem do dalších oblastí biologie a medicíny. Bližší charakterizace „hormon-like“ působení Wntů a identifikace jeho molekulární podstaty otvírá cestu ke studiu nové mezibuněčné komunikace pomoci Wntů a představuje zásadní objev v oblasti vývojové biologie a fyziologie.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info