Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace předmětu Klinická biochemie (VLKB091)-posílení praktických aspektů v české i anglické verzi výuky

Kód projektu
MUNI/FR/1013/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Návrh projektu FRMU 2017 směřujeme do oblasti inovace a posílení důrazu na praktické aplikace vycházející z praktických zkušeností vyučujících klinických biochemiků a současného reálného obrazu klinicko-biochemické aplikační sféry. Do výuky budou zařazeny instruktivní kazuistiky s klinicko-biochemickou diagnostikou, komentovaná exkurze na odd. klinické biochemie FN Brno a multi choice test k ověření nabytých znalostí. Inovace bude provedena v české i anglické verzi výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info