Informace o projektu

Informace o projektu
Léčiva v životním prostředí a interakce s rostlinami (Léčiva a rostliny)

Kód projektu
GF17-33746L
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Johannes Kepler Universität Linz
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Léčiva se stávají v souvislosti s rozvojem farmakoterapeutických možností stále významnějšími kontaminanty životního prostředí. Zatímco jejich účinek na mikroorganismy a živočichy je relativně dobře popsán, příjem, transport, akumulace a transformace rostlinami není prakticky známa, a to i přes to, že rostliny představují významnou trofickou úroveň v potravních řetězcích (producenti). Blíže studován nebyl ani vliv léčiv na biochemické a fyziologické procesy rostlin. Řešení projektu tedy představuje významný krok v objasnění daných otázek s praktickým přesahem nejen do ekotoxikologie (akumulace léčiv s ohledem na fytoremediační technologie), ale také do zemědělství (anatomické změny kořene jako zásadního orgánu v dalším ontogenetickém vývoji rostlin včetně výnosu) a stresové fyziologie (změny ve fyziologických parametrech, aktivace ochranných mechanismů rostlin). Získané výsledky projektu budou zcela originální a unikátní v rámci řešené problematiky.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info