Informace o projektu

Academic English for Classical Archaeologists

Kód projektu
MUNI/FR/1480/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor/Program
Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu
Fond rozvoje MU
Fakulta/Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projektovým zámerom je inovácia predmetu Angličtina pre klasických archeológov (KLB_005) tak, aby si absolvent kurzu osvojil slovnú zásobu a vetnú skladbu akademickej angličtiny používanej v archeologickej praxi, a tým zvýšil svoju konkurencieschopnosť pri uplatňovaní sa v medzinárodných výskumných tímoch. V priebehu kurzu bude kladený dôraz na správnu odbornú argumentáciu a logické štrukturovanie anglického písomného a ústneho prejavu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info