Informace o publikaci

Workshop - Strategický rozvoj destinací

Autoři

HOLEŠINSKÁ Andrea

Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Workshop nabízí vzájemný transfer vědomostí a zkušenosti vedoucí k inovačním strategiím rozvoje destinace pomocí konkurenceschopných produktů cestovního ruchu. Výstupem bude portfolio nových produktů cestovního ruchu a náměty témat pro výzkumné projekty vycházející z potřeb praxe. Přínosem pro zapojené partnery je kromě prohloubení stávající spolupráce s akademickou sférou (již byla realizována spolupráce v rámci specifikovaného výzkumu MUNI/A/1101/2017), také nové možnosti praktické realizace strategického rozvoje destinace v podobě portfolia inovačních produktů cestovního ruchu, které mohou být aplikovány na národní úrovni agenturou CzechTourism a na regionální úrovni destinačními společnostmi sdruženými v Asociaci organizací cestovního ruchu. Akce bude přínosná i pro studenty, kteří získají praktické zkušenosti od zapojených partnerů.
Související projekty: