Informace o projektu

FAKT

Kód projektu
MUNI/D/1413/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný projekt je jednou ze stálých aktivit Fakultního akademického klubu, z.s. (dále jen „spolek“). Spolek funguje při Právnické fakultě MU od listopadu 2015, přičemž časopis FAKT funguje jako jeden z hlavních projektů spolku, který propojuje jeho další aktivity. Spolek vydává 5 čísel za akademický rok, tedy 2-3 za semestr.
V zásadě lze rozlišit dva typy informací, které časopis přináší - ty, které bezprostředně souvisí s dalšími aktivitami spolku a další informace populárně-odborného či společenského a kulturního charakteru. Ve své první části tedy časopis v rubrikách, kterou budou popsány níže, přináší informace o budoucích a minulých aktivitách spolku, a to formou zpráv o plánovaných aktivitách a výzev pro studenty k zapojení do aktivit a prostřednictvím reportáží a zpráv z aktivit realizovaných. Reportáže a zprávy z pořádaných akcí mají také edukační hodnotu, jejich cílem je mimo jiné informovat o společenské situaci (zejména v případě reportáží o společensky prospěšných aktivitách) nebo přinést hodnotné informace vzdělávacího charakteru (zejména pokud jde o zprávy z akcí pořádaných vzdělávací sekcí). Dalším cílem časopisu je přinášet informace, které nesouvisejí s chodem samotného spolku. Informuje o dění na fakultě a univerzitě. Poskytuje studentům ucelené informace o možnostech, které studium na Právnické fakultě nabízí a motivuje je k zapojení do aktivit, o kterých by se jinak nemuseli dozvědět. Jde o aktivity jako jsou moot courty, nepovinné přednášky, povinně volitelné předměty, workshopy, akce neziskových organizací pořádaných v oblasti práva atd. Tato část časopisu má však za cíl přinášet i články s právní tématikou popularizačního charakteru. Smyslem časopisu je více zapojit studenty do života fakulty a podpořit je v další aktivitě a nadšení. Je třeba zejména vyzdvihnout skutečnost, že na Právnické fakultě žádné další podobné periodikum nevychází. Fakultní časopisy jsou přitom obvyklou nedílnou součástí fakultního života a slouží jako užitečné informační médium a platforma pro zprostředkování informací pro studenty příjemnou a atraktivní formou.
Časopis FAKT zatím vychází v nákladu 300 výtisků, je distribuován na chodbách fakulty a taktéž ve fakultní knihovně, se kterou spolek spolupracuje.