Informace o projektu

Nehydrolytická sol-gelová syntéza oxidů a fosforečnanů kovů a jejich aplikace v katalýze a ukládání energie

Kód projektu
7AMB17FR050
Období řešení
1/2017 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Cílem tohoto projektu je připravit vysoce porézní oxidy kovů a fosforečnany kovů nehydrolytickými sol-gelovými reakcemi. Nově vyvinuté nehydrolytické reakce budou aplikovány na přípravu pravidelně uspořádaných mikro/mezo/makroporézních materiálů s velkým měrným povrchem, regulovatelným průměrem a objemem pórů.V kontextu směsných systémů kovů je klíčovou výzvou získat chemicky homogenní koloidní roztoky s dobrým promísením atomů prvků, které tvoří výsledné fáze. U aplikací nanoporézních materiálů v katalýze a interkalaci lithných iontů bude studováno, jak jsou schopny zvyšovat efektivitu difuze a reaktivitu v porovnání s jejich protějšky v podobě kompaktních materiálů stejného chemického a fázového složení a jak fungují jako efektivní katalytické materiály. Katalytická aktivita připravených materiálů bude testována při modelových reakcích v kapalné i plynné fázi. Směsné oxidy a fosforečnany kovů rozdílných morfologií budou porovnávány s ohledem na efektivitu interkalace lithných iontů a nabíjecích/vybíjecích vlastností materiálů.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info