Informace o projektu

Praktické aspekty aplikace Nařízení o dědictví v mezinárodním, unijním a vnitrostátním kontextu (Aplikace dědického nařízení)

Kód projektu
MUNI/A/1354/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Nařízení o dědictví č. 650/2012, které se použije na dědictví osob, jenž zemřely 17. srpna 2015 nebo později, představuje další krok v unifikaci soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem v rámci EU. Cílem Nařízení je poskytnout právní jistotu oprávněným osobám v dědictví s mezinárodním prvkem, předcházet vydávání protichůdných rozhodnutí a zjednodušovat dědická řízení s mezinárodním prvek. Jedná se o velmi aktuální a praktickou věc, nicméně je otázkou, zda jsou tyto cíle zcela naplněny. Tento projekt se zaměřuje na analýzu vybraných problematických aspektů interpretace a aplikace Nařízení v kontextu národním (dopad Nařízení na vnitrostátní hmotné a procesní právo), mezinárodním (vztah Nařízení k jiným mezinárodním smlouvám a řešení případných kolizí) a unijním (nutnost autonomní interpretace a vztah k jiným unijním předpisům, zejména v oblasti práva duševního vlastnictví).

Publikace

Počet publikací: 5