Informace o projektu

Konference Argumentation 2017 (Konference Argumentation 2017)

Kód projektu
MUNI/B/1029/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem mezinárodní konference Argumentation 2017 je poskytnout prostor pro interdisciplinární diskuzi práva a právní vědy, a jeho působení ve společnosti. Tématem konference jsou alternativní způsoby argumentace a interpretace v právu, což jsou často řešené oblasti v současném zahraničním diskurzu, zatímco v České republice jim nebyla doposud věnována dostatečná pozornost. Proto tato konference představuje výjimečnou možnost pro výměnu odborných názorů a stanovisek mezi tuzemskými i zahraničními odborníky. Konference se obdobně jako v minulých ročnících zaměří na přesahy při zkoumání práva a zdůrazní tak jeho multioborovou dimenzi.

Publikace

Počet publikací: 4