Informace o projektu

Informace o projektu
Právní a sociologický rozměr interkulturní mediace v ČR (PSRIM)

Kód projektu
MUNI/A/1157/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V současné době je mediace možností mimosoudního i soudního řešení konfliktů (podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci). Důležitost a potřebnost interkulturní mediace jako nástroje politiky státu implicitně potvrzuje Koncepce integrace cizinců – Společné soužití, kterou přineslo Usnesení vlády ČR ze dne 16.1. 2013. V rámci projektu bude zkoumána možnost či nemožnost aplikace zákona o mediaci. V případě potřeby bude navržena jeho novelizace.
Vzhledem k měnící se demografické situaci v ČR a zohlednění odlišných kulturních a sociálních kontextů roste potřeba interkulturní mediace, která má přesah do sociální politiky. Vzhledem k vysoké aktuálnosti tématu nebyl dosud v českých podmínkách empirický výzkum realizován, jeho realizace je však velmi vhodná a potřebná s ohledem na vyhodnocení přínosu interkulturní mediace a jejího potenciálu do budoucna. Interkulturní mediace je využitelná nejenom u cizinců, ale také u etnických skupin a v oblastech s vysokou sociální diverzitou. Rozšíření interkulturní mediace by mělo minimalizovat napětí, které vyplývá ze střetávání se etnických skupin a rozdílných kultur, úspěšná mediace pomáhá posilovat sociální soudržnost.
S ohledem na důležitost tohoto projektu byla výzkumnému týmu přislíbena kooperace s Asociací mediátorů ČR a neziskových organizací, které se specializují na práci s migranty a etnické menšiny a poskytují služby interkulturních mediátorů. Spolupráce v rovině odborných konzultací bude probíhat s docentkou Elisabeth Scheibelhofer na univerzitě ve Vídni.
Rozšíření interkulturní mediace v českém prostředí je řešením, kterým lze výrazně redukovat kriminalitu a právní problémy vyplývající ze soužití odlišných sociálních a kulturních skupin, odlehčit justici a podpořit inkluzivní občanskou společnost.
Cílem projektu bude tedy zhodnotit a prozkoumat vybrané aspekty interkulturní mediace jako preventivního procesu a nástroje pro řešení konfliktů způsobených kulturní diverzitou a navrhnout případně změnu přístupu stakeholderů k řešení daných konfliktů. Nedílnou součástí studie bude analýza právního stavu de lege lata i de lege ferenda s případnými návrhy novelizací příslušných právních předpisů.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info