Informace o publikaci

Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu

Autoři

VEČEŘA Miloš URBANOVÁ Martina RUSINKOVÁ Katarína BROŽOVIČOVÁ Klára BRZOBOHATÝ Robin

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Sociální proměny světa posledních několika desetiletí vyústily ve stav setkávání rozličných forem sociálního života. Soužití v takto pluralitním prostředí však přináší řadu konfliktních situací. Publikace je věnována interkulturní mediaci, která představuje jednu z cest řešení konfliktů mezi příslušníky navzájem rozdílných kultur, a klade si za cíl přispět k rozšíření povědomí o tomto postupu. První část publikace je orientována obecněji na problematiku mediace, konfliktu a interkulturní komunikace, druhá část je následně věnována stavu a podmínkám etablování mediace v oblasti řešení sporů s interkulturním přesahem. K pochopení interkulturní mediace je nutný pohled práva, samostatná kapitola je proto věnována problematice interkulturní mediace v právním kontextu. Téma interkulturní mediace je doplněno vlastní kvalitativní empirickou studií provedenou formou hloubkových rozhovorů s odborníky z praxe, kdy cílem průzkumu bylo především zachycení praktických zkušeností a kritické zhodnocení aplikovatelnosti interkulturní mediace v praxi. Závěrečná část publikace je zaměřena na uplatnění interkulturní mediace v individuálních sporech, jako jsou např. rozvodové řízení, spory o péči o děti aj., ale také v oblasti komunitní problematiky, stabilizování situace ve vyloučených lokalitách aj.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info