Informace o projektu

DOMOV a CESTY 2017: Longitudinální výzkumy v období raného dětství a třetí dekády života (DOCES17)

Kód projektu
MUNI/A/1086/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt DOMOV a CESTY 2017 je pokračováním předchozích realizovaných projektů pracoviště IVDMR:
1) Navazuje na předchozí projekt DOMOV a DOMOV2016, v rámci kterého je realizován stejnojmenný longitudinální výzkum DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji. Výzkum probíhá online a sleduje rodiny od třetího trimestru těhotenství. Do současnosti bylo spuštěno osm vln testování (v třetím trimestru těhotenství, po porodu, ve 3, 6, 9, 12, 18 a 24 měsících věku dítěte). Projekt specifického výzkumu DOMOV2017 bude sloužit k dalšímu rozšiřování výzkumného souboru respondentů, pokračování sběru dat (v 36 měsících věku dítěte) a zejména k analýzám získaných dat. Soubor projektu DOMOV slouží jako základní soubor k náboru respondentek pro spin-off projekt "Yummy mummy" ideál a skutečnost: Od rozdílů v osobnosti matek a způsobu péče o děti k batolecímu vývoji a citové vazbě (GA16-11015S).
2) Navazuje na projekt SV z roku 2014 Adaptace metod pro měření ukazatelů psychosociálního vývoje (MUNI/A/0947/2013) a na projekt GAČR Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854) a bude zaměřen na další analýzy a publikaci zjištění z longitudinálního pětiletého rozsáhlého sledování vývojových trajektorií souboru mladých lidí ve věku mezi 18 – 29 lety, které bylo na pracovišti IVDMR realizováno v letech 2012 – 2016.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info