Informace o projektu

Diagnostika silových schopností pacientů indikovaných k totální endoprotéze kyčle (II.)

Kód projektu
MUNI/A/1409/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem diagnostiky bude analýza dynamických a kinematických projevů chůze a definování poměrů oslabení svalových skupin dolních končetin, v souvislosti se změnami pohybového stereotypu při kyčelní osteoartritidě. Toto definování poskytne zásadní informace popisující souvislost mezi oslabením svalů dolních končetin (diagnostikovaných prostřednictvím izokinetické dynamometrie) ve vztahu ke změnám vzorce chůze spolu s postavením kyčelního kloubu (diagnostika prostřednictvím 3D kinematické analýzy) a dále pak s rozložením plantárních (plantografická plošina). Vzájemné konsekvence těchto dynamických a kinematických projevů chůze budou dány do souvislosti spolu se subjektivním vnímáním bolestivosti, samoobslužnosti pacientů prostřednictvím kvantitativní studie (dotazníkové šetření prostřednictvím standardizovaného dotazníku WOMAC).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info