Informace o projektu

Diagnostika úrovně silových schopností v kontextu vlivu věkových, genderových, somatických a sportovně specifických faktorů.

Kód projektu
MUNI/A/1335/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Výzkumná problematika navazuje na projekty specifického výzkumu MUNI/A/1286/2014 a MUNI/A/1363/2015 zabývající se problematikou diagnostiky síly a verifikaci metodiky. Předložený projekt je příkladem propojení vědeckého výzkumu se sportovní praxí a je v souladu s výzkumným zaměřením FSpS a katedry Kineziologie. Teoretická východiska se opírají o rozsáhlou syntézu poznatků k problematice využití ruční (izometrické) a izokinetické dynamometrie v oblasti diagnostiky síly v různých sportech, u různých věkových kategorií a profesí, stejně jako na preventivní a zdravotní aspekty síly v souvislosti s laterárními diferencemi. Cílem výzkumu je diagnostika úrovně síly a laterálních diferencí juniorských sportovců ve věku 12 – 18 let s využitím ověřené metodiky izometrické a izokinetické dynamometrie. Výzkumné otázky jsou zaměřeny na oblasti zjišťování vlivu věkového, genderového, somatického a sportovně specifického faktoru na úroveň silkových schopností. Dále bude posuzován vliv tzv. Relativ age effect (RAE) na úroveň silových schopností. Metodami izometrické a izokinetické dynamometrie budou zjišťovány silové charakteristiky, dále budou měřeny základní antropometrické charakteristiky. Výzkumný soubor bude tvořen sportovci ve věku 12 – 18 let (celkem cca 30 – 40 sportovců). Výsledky výzkumu budou komparovány s publikovanými normativnímu daty jiných autorů

Publikace

Počet publikací: 3