Informace o projektu

Antropologický výzkum sportovního potenciálu v Dalmácii (AntVyzSpPotDal)

Kód projektu
MUNI/A/1090/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Obyvatelé Dinárských Alp aktuálně patří k nejvyšším lidem na světě. Zajímavým faktem je, že se na daném území vyskytují významné regionální diference jmenovaného parametru (Grasgruber, et al. 2014; Pineau et al. 2005). Zmapování regionálních rozdílů v tělesném vzrůstu nebylo doposud detailně provedeno, ačkoli se může jednat o zásadní klíč k objasnění tohoto fenoménu. Předpokládáme, že regionální diference v tělesné výšce mají primárně genetické kořeny, mohou však být způsobeny i socioekonomickými faktory. Námi plánovaný výzkum bude v případě realizace zahrnovat i sběr údajů o vzdělání rodičů a základních ekonomických informacích o jednotlivých regionech.
Cílem antropologického projektu v Dalmácii je realizace diagnostiky tělesné výšky u chlapců ve věku 18 let a zmapování regionálních rozdílů sledovaného parametru. Tělesná výška je pro řadu sportovních odvětví limitujícím faktorem z hlediska možného dosažení elitních výkonů. Kritéria výběru sportovních talentů u celé řady disciplín tak s daným parametrem kalkulují (Palao et al, 2008). Z hlediska kumulace antropologického potenciálu pro vybrané sporty by tak Dalmácie mohla představovat exkluzivní oblast.
Realizace projektu počítá s antropologickým výzkumem na území žup Dubrovnik-Neretva, Split-Dalmacija, Šibenik-Knin, Lika-Senj, Istrija, Primorje-Gorski Kotar a Karlovac. V budoucnu kalkulujeme s dalšími měřeními v okolních regionech Srbska, Kosova a Albánie, a to ve spolupráci s Univerzitou v Černé Hoře.
Předběžný plán projektu počítá s měřením cca 200-300 chlapců v každém regionu (kanton, županija), z nejširšího spektra středních škol – od učilišť (strukovna škola) až po gymnázia (gimnazija). Každý účastník měření se podrobí výzkumu tělesné výšky, výšky v sedě a rozpětí paží. Současně bude mezi měřené distribuován nestandardizovaný osobnostní dotazník. Měření jsou plánována na první polovinu roku 2017.
Projekt navazuje na obdobný výzkum v Bosně a Hercegovině, který byl autory projektu realizován a částečně publikován v letech 2015-2016 (časopis s IF, Q1).

Publikace

Počet publikací: 1