Informace o projektu
Ověření úspěšnosti technik zpracování přirozeného jazyka pro extrakci informací ze skenovaných dokumentů

Kód projektu
MUNI/33/55939/2017
Období řešení
4/2017 - 8/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je ověřit možnost automatického vytěžování informací ze skenovaných textů - finančních dokumentů (faktur) a smluvních dokumentů. Ze vstupu v podobě sledu naskenovaných dokumentů ve formě částečně strukturované textu bude nejprve každý dokument automaticky klasifikován do určité kategorie. U finančních dokumentů budou extrahovány informace o dodavateli a odběrateli, datu splatnosti, jednotlivých položkách faktury (cena a popis), místu vydání faktury, číslu objednávky a faktury a také o čísle účtu a dalších platebních parametrech. U smluvních dokumentů se budou extrahovat informace o jednotlivých smluvních stranách (jména, adresy, ...), datu podpisu, typy smlouvy, závazcích smluvních stran a spisovém číslu dokumentu. Veškeré tyto informace je zatím možné efektivně získávat pouze ručně. Navrhovaný tým má v současnosti k dispozici vlastní podpůrné jazykové nástroje a v rámci projektu plánuje ověřit jejich efektivitu při zmíněných procesech automatické extrakce informací.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info