Informace o projektu

Antropometrický výzkum v České republice

Kód projektu
MUNI/51/08/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je zmapovat sekulární trend tělesné výšky v České republice. Poslední celostátní výzkum tohoto druhu se konal v roce 2001 (Vignerová a kol., 2006). Vzhledem k omezeným možnostem dopravy hodláme výzkum provést pouze na území pěti moravských krajů: - Jihomoravský kraj - Vysočina - Zlínský kraj - Olomoucký kraj - Moravskoslezský kraj Na školách v Jihomoravském kraji chceme provést také měření složení těla bioelektrickou impedancí na přístroji InBody. Součástí testování na InBody bude také dotazník zaměřený na způsob stravování a fyzickou aktivitu. Srovnáním složení těla s tělesnou výškou a údaji o životním stylu chceme vypracovat optimální strategii pro prevenci obezity a optimální tělesný vývoj dětí (viz naše práce Grasgruber a kol.). To je velmi důležité v souvislosti s připravovanými změnami školního stravování, které se podle našeho názoru vydaly zcela nesprávným směrem.