Informace o projektu

Životní příběh sportovce po vrcholové kariéře II.

Kód projektu
ROZV/25/FSpS/04/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu realizovaného v r. 2016, jehož výsledkem bylo definování psychosociálních proměnných, které jsou ve vztahu ke zvládnuté či nezvládnuté involuci ve fázi ukončení sportovní kariéry a transferu do běžného života po etapě vrcholového sportu. Sledovanou skupinou v první etapě výzkumu bylo 16 probandů (ženy, muži) z týmových sportů prostřednictvím semi-strukturovaných rozhovorů. Východiskem pro náš výzkum je teorie „transition“, tj. teorie přechodových fází ve vývoji motivační struktury sportovce.
Jedná se o týmový projekt 3 kateder FSpS MU – centra univerzitního sportu, katedry společenských věd a managementu a katedry sportovních her. Pro komplexnější obraz o determinantách zvládnuté involuce projekt užije v etapě sběru dat již ověřený typ semi-strukturovaných rozhovorů proškolenými tazateli z řad navrhovaného týmu, užije taktéž kategoriální systém analýzy dat. V další etapě výzkumu rozšíříme počet dotazovaných osob v involuční etapě (po ukončení sportovní kariéry) na počet 60 a nově doplníme skupinu oslovených sportovců z individuálních sportů. Stávající témata rozhovorů doplníme otázkou s orientací na percepci duální kariéry a managementu v daném sportu či klubu.
Na základě argumentací ve zpětných vazbách projekt předpokládá přenos do praxe se snahou o ovlivnění politiky klubů, trenérských studií a vnímání či chování samotných sportovců již v před-involuční etapě.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info