Informace o projektu

Strategické plánování a financování ve sportu jako faktor tělesné zdatnosti

Kód projektu
ROZV/25/FSpS/06/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Koncepce Sport 2025 v ČR předpokládá společné úsilí veřejného sektoru na postupném odstraňování problémů a bariér sportu. Strategické plánování je nutné propojit zejména u rozvoje sportovní infrastruktury, která může být spolufinancována z různých zdrojů. Projekt se proto zaměřuje na základě analýzy stávajícího stavu na vytvoření doporučení pro tvorbu regionálních a místních sportovních politik a jejich financování včetně stanovení monitorovacích indikátorů pro měření a hodnocení efektů financování v oblasti tělesné zdatnosti. Výstupy projektu jsou důležité pro objektivizaci řady úředních rozhodnutí ovlivňujících sport a pohybové aktivity. Absence tohoto článku citelně oslabuje sportovní hnutí. Sport má meziresortní přesah a je nutné zajistit, aby v oblastech, které přímo či nepřímo ovlivňují sport či pohybové aktivity obyvatel, nedocházelo k rozhodnutím, která ve svém důsledku jsou pro sportující občany nevýhodná. Je třeba zabezpečit koordinaci a synergii veřejné správy a spolkového sektoru. Problematika, kterou bude projekt řešit je o to důležitější, že pro financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy z rozpočtu měst a obcí.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info