Informace o projektu

Standardizace Ottawského dotazníku mentálních dovedností ve sportu OMSAT-3*

Kód projektu
MUNI/51/09/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Ottawský dotazník mentálních dovedností ve sportu (Ottawa Mental Skills Assessment Tool, OMSAT-3*, Durand-Bush, Salmela, & Green-Demers, 2001) je diagnostický nástroj, který se ve světě hojně využívá k posouzení kvality mentálních dovedností profesionálních i amatérských sportovců, které jsou důležité pro podání špičkového výkonu. Obsahuje celkem čtyřicet osm otázek. Zaměřuje se na dvanáct mentálních dovedností - sebedůvěra, odhodlání, stanovování cílů, reakce na stres, zvládání strachu, relaxace a aktivace, zaměření pozornosti, opětovné zaměření pozornosti, imaginace, mentální trénink a plánování soutěže či zápasu. Tento projekt si klade za cíl dokončit proces jeho standardizace. Předešlá česká verze dotazníku (Vičar, 2016) nevykazovala u všech škál dostatečně vysokou reliabilitu, a nebyla tak potvrzena faktorová struktura. Proto na základě rozboru nedostatků bude navržen upravený OMSAT-3* – modifikovaná verze, jejíž psychometrické vlastnosti pro české kulturní prostředí budou opětovně ověřeny na nové populaci sportovců. Vznikne tak nástroj vhodný pro diagnostiku psychické složky sportovního výkonu. Současně bude k metodě vytvořen a vydán manuál, rozebírající způsoby administrace testu a vyhodnocení výsledků a jejich interpretaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info