Informace o projektu

FIDENTIS Analyst - Implementácia nástrojov na podporu a analýzu algoritmov vyhľadávania antropometrických bodov

Kód projektu
MUNI/33/05/2017
Období řešení
4/2017 - 8/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

FIDENTIS Analyst je softvér pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci medziodborovej spolupráce Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Vyvíjaná aplikácia poskytuje funkcionalitu pre tvorbu 3D identikitu, vyhľadávanie antropometrických bodov a porovnávanie tvárí, ako aj možnosti prevodu 2D snímku tváre na 3D model. Momentálne však v programe FIDENTIS neexistuje možnosť porovnať výsledky jednotlivých algoritmov. Predkladaný projekt si kladie za úlohu implementovať nástroje, ktoré pomôžu získať prehľad o presností jednotlivých metód na vyhľadávanie antropometrických bodov a vytvoriť tak základ pre analýzu stávajúcich ako aj nových algoritmov.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info