Informace o projektu
Interaktivní mapa neziskového sektoru (MAPA NNO)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215
Období řešení
4/2017 - 3/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví

Neziskové organizace jsou závislé na vícezdrojovém financování s významným podílem veřejných zdrojů a soukromých darů. Hlavní ideou je předložit veřejné správě a veřejnosti dostatek informací o aktuálním stavu a vývoji základních ekonomických charakteristik neziskových organizací, a to vybudováním plně funkčního a uživatelsky přívětivého informačního systému. Konečným cílem je transparentní prostředí umožňující kvalifikované rozhodování jak veřejné správě, tak dárcovské veřejnosti.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info