Informace o publikaci

Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR

Logo poskytovatele
Autoři

HLADKÁ Marie HYÁNEK Vladimír DVOŘÁK Dominik PAŘIL Vilém PEJCAL Jakub SVOBODA František MÜLLNER Vojtěch SPÁL Róbert FLAJŠINGR Petr

Rok publikování 2020
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

www https://kve-ap01.econ.muni.cz/
Popis Vytvořený software automatizovaně v pravidelných intervalech využívá dostupných registrů v rámci open dat veřejného sektoru v ČR se zaměřením na využití následujících rejstříků a jejich datových služeb: Registru ekonomických subjektů (RES, Český statistický úřad), Veřejného rejstříku a sbírky listin (justice, Ministerstvo spravedlnosti), Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR, Ministerstvo financí), Registr poskytovatelů sociálních služeb (RPSS, Ministerstvo práce a sociálních služeb), Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík evidovaných právnických osob, Rejstřík svazů církví a náboženských společností (Ministerstvo kultury). Software tyto veřejné datové zdroje transformuje za účelem dosažení jejich vnitřní kompatibility a následně je integruje do unifikované databáze, která zachycuje stav a při každé další aktualizaci také vývoj informací a neziskovém sektoru v České republice. Z takto integrované databáze následně software vytváří různé typy datových exportů zachycující rozdílné aspekty neziskového sektoru, a to s důrazem na neziskový sektor jako celek a jeho strukturu, čerpání dotací neziskového sektoru včetně jeho struktury a zaměření dotačních zdrojů, poskytování sociálních služeb a jeho organizační a finanční zajištění, poskytování zdravotnických zařízení a jeho organizační a finanční zajištění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info