Informace o projektu

KA107 - Erasmus+ International Credit Mobility (Erasmus+ ICM)

Kód projektu
2017-1-CZ01-KA107-035125
Období řešení
7/2017 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce

Program pro finanční podporu mobilit v programu Erasmus+ International Credit Mobility (mobility mimo EU)