Informace o projektu

Vývoj nových diagnostických nástrojů a metod pro plošnou screeningovou a individuální identifikaci mimořádně nadaných dětí

Kód projektu
MMB 0561/2017
Období řešení
7/2017 - 8/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Investice do rozvoje talentů přináší naší společnosti nemalý užitek v mnoha oblastech. Toto téma je proto jednou z priorit MŠMT a také jedním ze strategických cílů RIS. Na našem pracovišti FSS MU se snažíme výzkumnými poznatky reagovat na celkově nepříznivou situaci identifikace a rozvoje rozumově nadaných žákův v Jihomoravském kraji. Navazujeme na poznatky České školní inspekce i Koncepce pro rozvoj nadaných žáků do roku 2020 (MŠMT), které konstatují, že v našem vzdělávacím systému nejsou zatím nastaveny zcela optimální podmínky jak pro identifikaci, tak pro rozvoj mimořádně nadaných žáků.
Žáků s mimořádným nadáním jsou v populaci přibližně dvě až tři procenta, což by mělo v ČR odpovídat přibližně 27 000 dětí. Z dokumentu Analýza pedagogicko-psychologické podpory vzdělávání nadaných a poradenské péče o nadané ve školách a školských zařízeních (výsledek úkolu č.j. MŠMT 510334/2012-210) však vyplývá, že identifikováno je pouhých 932 dětí. To znamená, že více než 96,6 % mimořádně nadaných dětí v České republice vůbec není identifikováno. Příležitost k adekvátnímu rozvoji talentu tedy dostává jen velmi malá část z nich.
Právě identifikace, tedy proces vyhledávání intelektově nadaných dětí, je klíčovým krokem v procesu péče o nadané děti. Na aktuálnost této problematiky ukazuje celá řada zahraničních studií. To se týká jak všeobecně nadaných žáků, tak zejména žáků s atypickým kognitivním vývojem.
S ohledem na dané nepříznivé skutečnosti plánujeme vyvinout, psychometricky ověřit a pilotně použít první dva dílčí subtesty skríningového identifikačního systému, určeného pro vyhledávání nadaných dětí prvního stupně základních škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info