Informace o projektu

Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (Kvalita v inkluzi žáků se SVP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872
Období řešení
9/2017 - 8/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Spolupracující organizace
AGAPO, o.p.s.
Odpovědná osoba Jakub Purdjak
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Odpovědná osoba doc. PhDr. Veronika Broulíková
Sdružení Práh
Odpovědná osoba Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

Cílem projektu je realizace kvalitního inkluzivního vzdělávání žáků se SVP na základní škole. Naučit pedagogy zacházet s diverzitou žáků v inkluzivní třídě. Vypracovat koncept pro inkluzivní vyučování s podporou zahraničních zkušeností. Zasíťovat školy, podpořit zkušeností dobré praxe. Zaměřit se na podporu žáků se SVP při vstupu na trh práce, zpřístupnit vzdělávání s využitím pohybových volnočasových aktivit. Podpořit inkluzivní vzdělávání osvětovými aktivitami určenými pro veřejnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info