Informace o projektu

Informace o projektu
Raně středověké hradiska ve světle nedestruktivního výzkumu (PROSP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-16153S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Poznávání raně středověkých mocenských center patří k hlavním úkolům středoevropského historicko-archeologického bádání. Vypovídací schopnosti dobových písemných pramenů jsou v této věci ale nedostatečné. Archeologické informace zase výrazně determinuje omezená velikost prozkoumané plochy. V rámci projektu se proto pokusíme rozšířit naše poznatky s využitím širokého spektra nedestruktivních prospekčních metod. Hlavní úlohou bude zodpovězení otázek týkajících se vnitřní zástavby hradišť a jejich blízkého zázemí, rozsahu a hustoty osídlení i charakteru opevňovacích systémů. Získání těchto informací nám napomůže přiblížit se k zodpovězení třech důležitých otázek: Jsou velká a archeologicky dobře známá centra ležící na řece Moravě jediné svého druhu na území Velkomoravského státu? Byly všechny hradiska regionálními centry, nebo zde existovala i refugia, a jak se velikost a poloha těchto hradisek odráží v struktuře osídlení? Jaké rozdíly můžeme z perspektivy našeho výzkumu pozorovat mezi hradisky z Velké Moravy a mocenskými centry pozdějších raně středověkých států?

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info