Informace o publikaci

Geophysical Survey of the Hillfort Staré Zámky near Brno-Líšeň, Czech Republic

Název česky Geofyzikální průzkum hradiska Staré zámky - Brno-Líšeň, Česká republika
Autoři

MILO Peter TENCER Tomáš VÁGNER Michal PRIŠŤÁKOVÁ Michaela MURÍN Igor

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Interdisciplinaria Archaeologica : Natural Sciences in Archaeology (IANSA)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2020-02-milo.pdf
Klíčová slova early medieval period; hillfort; non-destructive methods; magnetometry; ground-penetrating radar; electrical resistivity tomography
Popis Cílem příspěvku je představit výsledky geofyzikálních měření na lokalitě Staré zámky by Brno-Líšeň, které se uskutečnily v roce 2019. Provedly se tu elektrická odporová tomografie, georadarový průzkum a plošný magnetický průzkum . Hlavním úkolem prvních dvou metod bylo definovat vnitřní stavbu dodnes existujících valů a identifikovat jednotlivé konstrukční prvky hradby. Magnetický průzkum se zase soustředil na lokalizaci oblastí s potencionálním výskytem archeologických sídlištních objektů a dalších dosud neznámých fortifikací. Z velké části se to podařilo. Zaznamenané byly početné sídlištní objekty z různých fází osídlení, raně středověké pohřebiště a fortifikace různého druhu, rozsahu a dochování. Při interpretaci geofyzikálních dát sehrály důležitou úlohu poznatky ze starších archeologických výzkumů, které se na hradisku uskutečnily. Hradisko Staré Zámky se jeví jako komplexní opevněné sídlo. Vyvstaly ale aj nové otázky, na které není geofyzikální průzkum schopný samostatně odpovědět.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info