Informace o projektu

Nanopesticides in the environment – understanding their fate, bioavailability, effects and risks in soil and water

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-19324S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
nanopesticidy; pesticidy; nanočástice; nanomateriály; nanonosiče; nanokapsule; nanosféry; polymery; lipidy; půda; voda; životní prostředí; kontaminace; riziko; environmentální osud; biodostupnost; toxicita; ekotoxicita

Intenzivní používání pesticidů v zemědělství může představovat vážné hrozby pro ekosystémy a lidské zdraví. Jako možné řešení (snížení dávek pesticidů, vyšší a specifická účinnost na škůdce, nižší rizika ...) byly nedávno navrženy nové formulace pesticidů – nanopesticidy. Řeší problém nebo přidávají nové riziko spojené s nanočásticemi? Pro odpověď je potřeba znát jejich osud a účinky v životním prostředí, ale tato znalost zatím chybí. Nanocharakter také přináší metodologické výzvy: analytické postupy, nástroje pro biodostupnost, toxikologické biotesty a další metody musí být adaptovány, aby rozlišily chemii roztoku vs. částic, vázaný vs. volný pesticid, nanonosič s vs. bez pesticidu. Spolu s optimalizací metod má projekt za cíl studovat chování několika nanopesticidů založených na organickém nosiči ve vodních a půdních matricích. Budou objasněny detailní mechanismy jejich osudu a biodostupnosti. Bude též zkoumána změna toxicity pesticidů způsobená jejich nanoformulací na necílové organismy.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info