Informace o projektu

Informace o projektu
Fotoaktivace CO a H2S jako plynných signálních molekul pro biologické a medicinální aplikace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-12477S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Oxid uhelnatý a sirovodík jsou důležitými plynnými mediátory podílející se na regulaci klíčových biologických funkcí a patogenezi onemocnění. Tento projekt si klade za cíl navrhnout nové organické molekuly, které uvolňují tyto plyny pomocí aktivace viditelným a blízkým infračerveným světlem, studovat jejich fotochemické a fotofyzikální vlastnosti a testovat jejich chování v in vitro a in vivo experimentech, jejich toxicitu a biologické účinnost pro jejich využití v terapii. Získané znalosti o struktuře/reaktivitě a spektroskopických vlastností fotoaktivovatelných sloučenin umožní překonat nedostatky existujících systémů a vytvořit systémy s vlastnostmi, které nejsou doposud k dispozici. Kombinované laboratorní experimenty a biologické studie jsou navrženy tak, aby poskytly ucelený obraz o jejich využití v biologii a medicíně. Kromě toho koncentrace CO v buňkách a tkáních bude monitorována v současné době používanými nebo nově vyvinutými senzory CO.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info